PENCEMARAN BAHASA; ADAKAH IANYA BERLAKU?

Perkembangan bahasa Melayu di Malaysia merupakan satu petunjuk bahawa bahasa Melayu semakin maju dan sedang mengorak langkah untuk menjadi bahasa yang dikenali di seluruh dunia. Namun perkembangan ini terbantut disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu faktor yang menghalang perkembangan bahasa di Malaysia adalah faktor pencemaran bahasa.
Pencemaran bahasa di Malaysia dapat dilihat dengan ketara. Penggunaan bahasa Melayu dengan cara tidak betul dapat dilihat bukan sahaja dalam komunikasi secara tidak formal, bah kan sekarang dalam komunikasi formal juga terdapat penyalahan dalam penggunaan bahasa. Salah satu kesalahan berbahasa yang sering diperkatakan adalah penggunaan bahasa rojak dalam komunikasi. Bahasa rojak amat luas penggunaannya. Bahasa rojak bagi pendapat saya bukan sahaja merosakkan dari segi menidakkan kosa kata yang sedia ada dalam bahasa Melayu bahkan berlaku kerosakan dari segi struktur bahasa juga.

Bagi pendapat saya, kemunculan bahasa ini disebabkan berlakunya pertembungan budaya yang begitu meluas. Pertembungan budaya ini sedikit sebanyak akan menyebabkan berlakunya percampuran bahasa dalam komunikasi. Contoh yang boleh diberikan dalam soal ini adalah bahasa inggeris yang sekarang ini menyusup masuk dalam bahasa Melayu. Dengan statusnya sebagai bahasa lingual franca menyebabkan bahasa ini lebih senang di terima dalam masyarakat di Malaysia. Jika diteliti, dalam komunikasi rakyat Malaysia sekarang ini, penggunaan bahasa Inggeris dalam komunikasi amat luas. Komunikasi yang berlaku melibatkan percampuran kod antara bahasa Melayu dan Inggeris.

Penggunaan bahasa Inggeris dalam komunikasi bahasa Melayu akan memburukkan bahasa Melayu sendiri di mata masyarakat dunia. Penggunaan ini menunjukkan bahawa rakyat Malaysia sendiri tidak begitu yakin dengan keupayaan bahasa Melayu sehinggakan terdapatnya kosa kata bahasa Inggeris digunakan dalam komunikasi bahasa Melayu.Jika masyarakat sendiri di Malaysia tidak begitu yakin dengan bahasa sendiri macam mana bahasa ini hendak diterima oleh dunia luar.

TAHAP PENGUASAAN BAHASA MENGIKUT KAJIAN OLEH PARA LINGUIS

UMUR CIRI-CIRI PENGUASAAN BAHASA
3 bulan Bermula dengan pelbagai bunyi bahasa dan semakin lama melupuskan penggunaan bunyi-bunyi tersebut yang tidak digunakan dalam persekitarannya.

12 bulan (1 tahun) Menggunakan kata tunggal seperti ‘mama’ dan ‘baba’. Perkataan ini melambangkan keseluruhan ayat yang hendak dikatakan.

18 bulan (11/2 tahun) Menggunakan dua atau tiga patah perkataan seperti tengok ayam. Kanak-kanak mewujudkan peraturan-peraturan berbahasa yang tersendiri. Kosa kata yang dikuasai lebih kurang 300 patah perkataan)

24 bulan – 36 bulan Kanak-kanak menggunakan perkataan dari pelbagai jenis kata. Kanak-kanak boleh menggunakan ayat mudah dan ayat majmuk. Mula memasukkan konsep ‘banyak dan sedikit’ dalam ayat.


36 bulan – 48 bulan Penggunaan kata-kata yang berunsur negative mula digunakan. Konsep nombor seperti satu, dua dan tiga dapat difahami. Pertuturan semakin kompleks dengan penggunaan lebih banyak kata adjektif, kata kerja, kata ganti diri dan kata hubung. Anggaran penguasaan kosa kata ialah 1500 perkataan.

48 bulan – 60 bulan Bahasa semakin abstrak dan dapat menguasai peraturan-peraturan asas berbahasa. Kanak-kanak menggunakan ayat-ayat yang betul dari segi struktur tatabahasa. Perhebdaharaan kata lebih kurang 2500 perkataan.

5 tahun-6 tahun Kebanyakan kanak-kanak menggunakan ayat-ayat kompleks. Betul penggunaan kata ganti diri dan struktur tatabahasa. Purata jumlah perkataan ialah 6.8. kanak-kanak menguasai lebih kurang 6000 perkataan.


6 tahun – 7 tahun Kanak-kanak bertutur menggunakan ayat kompleks dan perkataan seperti kalau, jika dsb. Bahasa semakin simbolik. Kanak-kanak mula membaca dan menulis serta memahami konsep masa dan musim. Purata panjang ayat ialah 7.5 perkataan.

8 tahun- 10 tahun Kanak-kanak mula menghubungkan konsep kepada idea-idea umum dengan menggunakan kata hubung seperti walaupun, sementara dan manakala. Purata perkataan dalam ayat ialah 9 perkataan.

10 tahun-12 tahun Kanak-kanak menggunakan ayat-ayat majmuk dalam kehidupan. Perkataan seperti mungkin dan pasti semakin kerap digunakan. Purata perkataan dalam ayat ialah 9.5 perkataan

SENYUM SOKMO.......


SENYUM adalah bahasa dunia.
Ia menunjukkan keceriaan.

SENYUM adalah perhiasan batin yang dapat membantu mengindahkan perhiasan lahir yang tidak sempurna.

Setiap kali berhubung dengan orang lain, sewajarnyalah kita SENYUM.

SENYUM adalah jalan pintas bagi menyatakan anda
menyukai seseorang.

"SENYUM" yang kamu berikan apabila berhadapan dengan sahabatmu adalah satu sedekah.

SENYUM adalah jambatan persahabatan.

SENYUM adalah satu perlabuhan yang pastinya tidak akan merugikan.

Di Moscow, Rusia, ada sekolah yang mengajar untuk
SENYUM.

SENYUM harus ada ketululusan.

SENYUM yang dibuat-buat pasti tidak akan menyenangkan, sama saja dengan kening yang berkerut.

Adalah diperakui, setiap kali terSENYUM kita hanya
menggerakkan 15 otot manakala ketika marah kita akan mengedutkan 63 otot di bahagian muka.
Perbuatan mengerutkan dahi saja memerlukan gerak kerja 40 otot.
Bayangkanlah !


Orang akan merasa dihargai bila kita SENYUM padanya, sekligus ia akan memberi tanggapan yang baik kepada diri kita.
Lantas .. kenapa kita tidak
muliakan ? Muliakan dengan diri kita.

SENYUMlah kepada orang yang tidak anda kenali hari ini.
Insya-Allah dia akan membalas SENYUMan anda itu.

Alangkah mudahnya membina rangkaian
persahabatan........ William Shakespere
mengatakan :
"Apa yang anda kehendaki akan lebih cepat diperolehi dengan SENYUM daripada memotong dengan pedang"

Semasa bekerja, semasa belajar, SENYUMlah.
Ia akan menumbuhkan rasa keriangan dan kegembiraan.

Bila berhadapan dengan keadaan sukar SENYUMlah.
Bukankah ketawa yang sopan itu sihat?

Pujangga menyebut : "SENYUMan itu kelopak.
Tertawa itu bunga yang sempurna kembangnya

so SENYUM le selalu dgn ikhlas jgn muke cam seposen.

Tapi awas!!!jgn menyalah gunakan SENYUMan

kekadang akan membinasakan diri sendiri..............